DISCLAIMER en COPYRIGHT

MPG Holding B.V., hierna: Matter Content Agency (MCA), eigenaar van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Desondanks kan MCA niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn. MCA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. MCA is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

MCA does not guarantee that the information on this website is suitable for the purpose for which the information is consulted by you. All information, products and services are provided “as is” and without any warranty or guarantee as to their reliability, suitability for a particular purpose or otherwise.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

MCA mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Links naar andere websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. MCA is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

COPYRIGHT

The copyrights and all other (intellectual property) rights with regard to the name, logo, content (including text and images), the look & feel and format of this website rest exclusively with MPG Holding B.V. (hereinafter ?MCA?) and/or its licensors. MCA expressly reserves these rights.

De (bron)codes van deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van MCA.

Het is mogelijk dat MCA in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijdert of (tijdelijk) ontoegankelijk maakt als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.