Interne communicatie: dit zijn de trends in 2023

[/et_pb_column]
Door Covid is er flink wat veranderd op het gebied van interne communicatie. Dat zien we terug in de trends in voor 2023 Houd deze 4 trends zeker in de gaten.

Trend #1: verbeter je interne communicatie met een communicatiestrategie

De digitale transitie is door Covid in een versnelling gekomen. Interne communicatie werd daarin meegetrokken. Dat bracht mooie dingen met zich mee, zoals het (snel) ontwikkelen van nieuwe vormen. Bijvoorbeeld webinars en web-events. Maar met het gevaar dat initiatieven snel zijn ontstaan ‘om iedereen erbij te houden’, zonder een bewuste onderliggende strategie. Dat resulteert vaak in véél communicatie via standalone kanalen. Waarbij het voor collega’s niet altijd logisch is waar ze wat kunnen vinden.

In 2023 kun je haast niet verder zonder deze trend te volgen en zelf te beginnen aan een communicatiestrategie. Interne communicatie verbeteren doe je in de eerste plaats d.m.v. een interne-kanalenstrategie*, uitgesplitst in ‘informatie snel en efficiënt vinden’ en ‘collega’s verbinden’. Dus: alle internecommunicatiekanalen onder het vergrootglas leggen, op elkaar afstemmen (synergie = key) en opschonen. Welk kanaal gebruik je waarvoor? En waarom? Waar hebben collega’s behoefte aan? En vooral ook: wannéér? Met een pulse check** onder alle collega’s als instrument krijg je waardevolle data om je interne communicatie te verbeteren en optimaal in te richten.

Dat resulteert vaak in véél communicatie via standalone kanalen

Trend #2: hybride werken is een blijvertje

Uit de Edelman Trust Barometer 2022 blijkt dat ‘Employer Media’ hoog scoort: een tweede plaats als het gaat om vertrouwen en geloofwaardigheid. En: werknemers hebben behoefte aan echt contact met werkgever en collega’s*. Dat alles heeft een nieuwe betekenis gekregen, nu meer mensen blijvend (deels) thuiswerken.

Hybride werken betekent voor interne communicatie dat je als werkgever moet kiezen voor communicatiekanalen waarmee je alle collega’s, thuis en op kantoor, snel en effectief kunt bereiken. En voor kanalen die kunnen verbinden. Plaatsonafhankelijk dus. Data- en techontwikkelingen maken dat mogelijk. Een zorgvuldige keuze uit alle opties, die aansluit bij de behoefte van de medewerkers, is cruciaal voor het bereik.

Er zijn daarbij verschillen tussen generaties en doelgroepen. Jongeren zijn handig in digitaal navigeren. Andere doelgroepen lezen bijvoorbeeld liever print. De juiste tools en technologie met betrekking tot interne communicatie kunnen positief bijdragen aan de werknemerservaring.

*Uit onderzoek van MPG in 2021 (N = 309) onder thuiswerkers blijkt dat medewerkers niet zozeer informatie missen, maar wel contact. Van de groep mensen die (weleens) thuiswerkt, geeft 82,2% aan dat goede interne communicatie extra belangrijk is. 58,3% leest dan het liefst persoonlijke verhalen van andere collega’s.

Trend #3: collega’s zijn de beste ambassadeurs

Bij de focus op optimalisatie van interne processen werden tot voor kort de mensen, de medewerkers nogal eens vergeten. Dat is nu duidelijk gekanteld. Ambassadeur zijn voor je bedrijf, je trots en verbonden voelen: het is belangrijker dan ooit.

Goede ambassadeurs zijn goud waard voor een organisatie. Dat wordt nu ook gezien binnen het perspectief van de interne communicatie: een tevreden werknemer is je belangrijkste asset. Die brengt bovendien een enthousiast verhaal naar buiten.

Zo heb je van goede interne communicatie ook extern profijt; interne en externe communicatie moeten immers altijd aansluiten, één verhaal zijn.

Ambassadeurs zijn dus altijd belangrijk, maar helemaal in tijden van krapte op de arbeidsmarkt: een nieuwe collega vinden is vaak duurder dan een tevreden collega behouden.

Trend #4: stel medewerkers nu eens écht centraal in je interne communicatie

Je maakt interne communicatie voor je medewerkers, toch? Je wilt dat alle collega’s het zien of lezen, toch? Dan is de informatiebehoefte van je medewerkers het uitgangspunt, toch? Lijkt simpel. Maar gaat nog niet altijd goed.

Top-down zenden blijkt nog steeds een valkuil. Uit onderzoek van MPG blijkt bijvoorbeeld dat 23,1% vindt dat ze een overload aan informatie krijgen over ontwikkelingen, processen en/of klanten. Terwijl 58,3% aangeeft het liefst persoonlijke verhalen van collega’s of directie te horen of te lezen.

Stel de behoefte en betrokkenheid van je medewerkers dus voorop. Eigenlijk geen trend, maar een basisregel. Toch?