Privacy- en cookieverklaring MPG Holding B.V.

MPG Holding B.V., hierna: Matter Content Agency (MCA), respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar website. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke cookies wij plaatsen, welke persoonsgegevens wij op welke manier verzamelen en voor welke doeleinden wij die gebruiken. Bovendien lichten wij toe welke rechten je hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen, Voorop staat dat wij je gegevens verwerken op een zorgvuldige, veilige en transparante wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerkingsverantwoordelijke en contact

De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van je persoonsgegevens in het kader van de diensten die MCA levert, is steeds MPG Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1181 VX) Amstelveen aan Stroombaan 4. Via privacy@mpg.today en/of via MPG Holding B.V., ter attentie van afdeling Klantenservice Privacy op voornoemd adres, kun je contact opnemen met vragen over dit privacybeleid.

Persoonsgegevens en doelen

Afname van diensten
Wij gebruiken je contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens) in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de met jou opgestelde overeenkomst.
We kunnen je gegevens gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet-persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van MCA om onze diensten te verbeteren en te optimaliseren.

Bezoek aan onze website
MCA biedt een website aan. Als je deze bezoekt, verzamelen wij een aantal gegevens over je bezoek en het apparaat waarmee je de website hebt bezocht, zoals je IP-adres, je surfgedrag en je interesses. Dit doen wij met cookies en vergelijkbare technieken. Deze gegevens gebruiken wij om het gebruik van onze website te verbeteren De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken worden verkregen, hangt af van het type cookies. Voor zover het gaat om functionele cookies is de grondslag de uitvoering van de overeenkomst. Voor analytische cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy is dat het gerechtvaardigd belang van MCA om haar website te verbeteren en te optimaliseren.

Nieuwsbrief
We gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van onze diensten.. We sturen slechts een nieuwsbrief als je actief hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Als je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kun je je te allen tijde afmelden via de afmeldlink onder aan elke nieuwsbrief of update. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van MCA om marketingactiviteiten te ontplooien.

Deelname aan online acties en prijsvragen
Bovendien verwerken we je naam, adres en e-mailadres wanneer je reageert op een actie of prijsvraag, om de actie uit te voeren of de prijswinnaar bekend te maken. We kunnen de gegevens verzameld in het kader van een actie gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet-persoonlijk niveau), onder andere om de respons op onze marketingacties te meten. De juridische grondslag hiervoor is uitvoering van een overeenkomst en een gerechtvaardigd belang van MCA om onze diensten te verbeteren en te optimaliseren

Doorgifte en verstrekking aan derden

We verwerken je persoonsgegevens slechts binnen de Europese Economische Ruimte. MCA zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze dienstverlening, wanneer een wettelijke plicht bestaat om deze gegevens ter beschikking te stellen of wanneer daarvoor jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming aanwezig is.

Bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Zo maken wij onder meer gebruik van encryptie door een SSL-layer. Verder maken we gebruik van toegangsbeveiliging en antivirussoftware en geven we slechts de noodzakelijke medewerkers en partijen, die aan geheimhouding zijn gebonden, toegang tot je persoonsgegevens. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om onze dienst te kunnen verlenen en de opdracht voor je uit te voeren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verzoek tot uitoefenen rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent meer rechten toe aan jou als betrokkene. Je hebt het recht op inzage, bezwaar, correctie, gegevensoverdraagbaarheid en verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken. Je kunt een schriftelijk verzoek tot ons richten via privacy@mpg.today of het adres onder aan deze pagina. Wij vragen je daarbij een deels afgeschermd identiteitsbewijs mee te sturen. Scherm in ieder geval je pasfoto, de strook met nummers onder aan het paspoort, het paspoortnummer en BSN af.

We will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks. We would also like to point out that you can submit complaints about the processing of your personal data to the Dutch Data Protection Authority via the Authority’s website.

Cookies

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je een website bezoekt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. In deze cookies wordt informatie over je bezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt.

Verschillende soorten cookies

We maken gebruik van functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst. Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Zo gebruiken we cookies om websiteverbeteringen op onze websites te testen en socialmediabuttons te tonen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.

Cookies om bezoek te meten

Analytical cookies enable us to measure website visits. These statistics give us insight into how often our website is used, what information visitors are looking for and which pages are visited the most. This way we know which parts of the website are popular and where we can improve our website. We continuously analyze and improve the website to make the experience for visitors as pleasant as possible. We cannot trace the statistics that we collect to individuals. This data is therefore always used anonymously. We use Google Analytics to gain insights from the data. We always place the analytical cookies when you visit our website. For more information about what Google does with the collected data, we refer to Google’s privacy statements. These statements may change regularly.

Cookies voor socialmedia-integratie

Onze website maakt gebruik van de mogelijkheid om door te linken naar onze Facebook-, Twitter- en Instagram-accounts. Op deze accounts bestaat de mogelijkheid om onze content via een button te promoten of te delen. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen deze socialmediabedrijven cookies, zodat ze je kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je eventueel deelt. Voor meer informatie over de gegevens die socialmediabedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Verder bieden wij ook een aantal externe diensten zoals Webfonts en Maps van Google of van Videoproviders. Voor het verlenen van deze diensten plaatsen deze socialmediabedrijven eveneens cookies. De cookies kunnen via deze website uitgeschakeld worden, waarbij wij je erop wijzen dat onze website daardoor minder toegankelijk wordt. Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Google en VimeoDe verklaringen van deze bedrijven kunnen regelmatig wijzigen.

Cookies om verbeteringen te testen

We testen onze website voortdurend om je de beste gebruikerservaring te kunnen bieden. We willen weten of wijzigingen die we doen aan de website ook verbeteringen zijn. Daarom voeren we verbeteringen vaak eerst uit in een A/B-test. Hiervoor maken we gebruik van Visual Website Optimizer. Hierbij kunnen bezoekers op hetzelfde moment een aangepaste versie van de website te zien krijgen. Op deze manier optimaliseren we de website continu. Cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat je de juiste versie van een pagina te zien krijgt en om resultaten te kunnen meten.

Cookies blokkeren en verwijderen

Wil je cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je via je browser bij instellingen het plaatsen van cookies blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zou de website minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen.

Overdracht onderneming

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van MCA worden overgedragen aan een derde partij of kan MCA fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook je persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. MCA zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze versie van de privacy- en cookieverklaring is in werking getreden op 21 februari 2019.